Kiedy:

Gdzie:

Concordia Design
ul. Zwierzyniecka 3 , 60-813 Poznań

Dodaj do kalendarza:

22 październik 2013

Rozwiń wszystko w agendzie
Data i godzina Temat Prelegent
Dzień 1 : czwartek 14 listopad 2013
15:30 - 16:00 Zapisy uczestników
16:00 - 16:10 Powitanie gości

Monika Łagodzińska
Prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA

16:10 - 16:30 Spersonalizowana edukacja w demokratycznym środowisku odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczniów.

Michał Jankowski
Fundacja Edukacja Demokratyczna

16:30 - 16:50 Coaching zespołowy, jako sposób wspierania organizacji uczącej się

Inga Bielińska
Inga Bielińska Pracownia Rozwoju

16:50 - 17:10 Jakiego nauczyciela potrzebuje współczesna edukacja?

dr Krzysztof Wawrzyniak
Zakład Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

17:10 - 17:30 Edukacja domowa a XXI wiek

dr hab. Marek Budajczak
Zakład Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

17:30 - 17:45 Przerwa
17:45 - 18:05 O wychodzeniu ze sfery komfortu. Kiedy doświadczenie może sprzyjać uczeniu się?

dr Małgorzata Rosalska
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

18:05 - 18:10 Idea kształcenia przez całe życie – działalność Uniwersytetu Każdego Wieku

Julita Plura
Uniwersytet Każdego Wieku WSB

18:10 - 18:15 Wystąpienie słuchaczki Uniwersytetu Każdego Wieku

Alfreda Kita
Słuchaczka Uniwersytetu Każdego Wieku

18:15 - 18:35
18:35 - 18:55 Wykorzystaj lepiej swój mózg!

Jarosław Schulz

18:55 - 19:15 Człowiek renesansu nie istnieje! Komentarz socjologa o stanie wiedzy i jej komunikowaniu w XXI wieku

Anna Waligóra
Doktorantka, Katedra Socjologii i Filozofi na Wydziale Ekonomii UEP

19:15 - 19:30 Podsumowanie

Monika Łagodzińska
Prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA

 • dr Małgorzata Rosalska

  Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

  Pedagog, doradca zawodowy, pracownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Specjalizuje się w metodyce pracy doradczej z młodzieżą i dorosłymi oraz diagnostyce zasobów indywidualnych. Trenerka w zakresie pedagogiki przeżyć.

 • Michał Jankowski

  Fundacja Edukacja Demokratyczna

  Propagator idei edukacji demokratycznej i przestrzegania praw człowieka wobec dzieci; założyciel i prezes Fundacji Edukacja Demokratyczna; inicjator i współorganizator pierwszej w Polsce społecznej szkoły demokratycznej „Trampolina”; ojciec trójki dzieci w wieku szkolnym, które zainspirowały go do uruchomienia szkoły przyjaznej dzieciom, w której hierarchia i posłuszeństwo tradycyjnej szkoły zostały zastąpione świadomym uczeniem się z własnej woli zachodzącym w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku.
  Przedsiębiorca – posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć – m.in. firm w branży technologii informatycznych zajmujących się wdrożeniami i outsourcingiem systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami.
  W obecnych przedsięwzięciach dotyczących edukacji łączy doświadczenie biznesowe z wiedzą w zakresie psychologii, prawa i holistycznego rozwoju człowieka. Ma 45 lat, ceni życie rodzinne, dba o rekreacyjną aktywność sportową i postępowanie w harmonii z naturą.

 • dr hab. Marek Budajczak

  Zakład Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

  Pracownik Zakładu Poradnictwa Społecznego, na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, edukator domowy, działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej

 • dr Krzysztof Wawrzyniak

  Zakład Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

  Wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu; specjalista w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli; doświadczenie pracy w gimnazjum i szkole podstawowej

 • Inga Bielińska

  Inga Bielińska Pracownia Rozwoju

  Jest coachem, który pomaga klientom wpadać na dobre pomysły i wspiera ich aż do osiągnięcia rezultatów, które przekładają się na realne profity finansowe. Jej idealnym klientem jest przedsiębiorca, freelancer, manager lub zespół, który osiągając świetne wyniki chce zarobić świetne pieniądze. Ma za soba około 400 h coachingowych (10.2012 uzyskała tytuł ACC) w zakresie coachingu managerskiego, coachingu kreatywnosci i coachingu zespołów.
  Swoimi warsztatami kreatywności i coachingiem rozwija inicjatywy prospołeczne: Kampanie Wspieramy Dobre Myśli, Centrum NGO Poznań, Fundacje Kształcenia Ustawicznego Peritia, Wielkopolskę Przedsiębiorczą i Kreatywną. Rozwijała przedsiębiorców oraz kadrę m. in.: Kompania Piwowarska, Volkswagen Polska, BZ WBK Leasing, Ecco Holiday, Urząd Gminy Dąbrowa, Osmosys Technologies, Phoenix Contact, Uniwersytet Każdego Wieku na WSB Poznań, WSB w Szczecinie Wydział Studiów Podyplomowych Coaching, WSB w Poznaniu Wydział Studiów Podyplomowych Coaching ,Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Evio Polska, ADB Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. www.ingabielinska.com

 • Julita Plura

  Uniwersytet Każdego Wieku WSB

  Wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, od dwóch lat koordynuje działalność Uniwersytetu Każdego Wieku

 • Alfreda Kita

  Słuchaczka Uniwersytetu Każdego Wieku

  Słuchaczka Uniwersytetu Każdego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

 • Jarosław Schulz

  Manager zajmujący się edukacją, aktualnie kieruje projektem nowoczesnych centrów językowych w ramach grupy PWN. Entuzjasta i propagator technik szybkiej nauki co realizuje warsztatów, zajęć na uczelniach i pracy z indywidualnymi klientami.

 • Anna Waligóra

  Doktorantka, Katedra Socjologii i Filozofi na Wydziale Ekonomii UEP

  Absolwentka studiów socjologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: socjologia cywilizacji współczesnej. Obecnie doktorantka (dysertacja z zakresu ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu) na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w Katedrze Socjologii i Filozofii oraz uczestniczka szeregu szkoleń z zakresu poszerzania umiejętności społecznych. Zajmuje się badaniami naukowymi, społecznymi i rynkowymi od 2006r.

 • Monika Łagodzińska

  Prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA

  Coach, Facilitator i Katalizator zmian (Change Agent)
  W swoich działaniach łączy 11-letnie doświadczenie biznesowe z pracą w organizacjach pozarządowych. Pracuje z przedsiębiorcami, start up-ami oraz wszystkimi pragnącymi polepszyć swoje życie, wspierając ich ponadprzeciętny rozwój.

Typy zaproszeń Cena
Bezpłatny bilet 0.00 PLN