Poleć wydarzenie: więcej

Kiedy:

Gdzie:

Instytut Logistyki i Magazynowania
Estkowskiego 6 , 61-755 Poznań

Wejście od ul. Szyperskiej, róg Estkowskiego

Dodaj do kalendarza:

Opis eventu


Serdecznie zapraszamy 24.05 o godz. 18.00 do Poznania na spotkanie na temat „Identyfikacja i analiza interesariuszy w projekcie na przykładzie projektów inwestycyjnych i organizacyjnych”.

Prowadzący przedstawi rekomendowane podejście do obszaru zarządzania zaangażowaniem interesariuszy w projekcie, ilustrując je konkretnymi przykładami identyfikacji, analizy i planowania strategii zarządzania zaangażowaniem interesariuszy na przykładzie polskich projektów.

Wiele obszarów zarządzania opisywanych w standardach i metodykach traktowanych jest często przez praktyków jako krępujący i nikomu niepotrzebny biurokratyczny gorset, który nie tylko nie pomaga, ale wręcz utrudnia życie i wiąże się z dodatkową pracą. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy należy do takich właśnie obszarów, co jest o tyle niepokojące, że jeśli odrywa się projekty od powiązanych z nim ludzi i organizacji, to tracą one jakikolwiek sens i rację bytu. Pokażemy, że – naszym zdaniem – nawet w bardzo dużym i złożonym projekcie można stosunkowo niedużym nakładem sił przeprowadzić i w bardzo praktyczny sposób wykorzystać identyfikację oraz analizę interesariuszy zyskując dzięki temu bezcenny wsad między innymi do:
 • Planowania komunikacji w projekcie
 • Identyfikacji ryzyk związanych z projektem
 • Definiowania ról i odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej projektu
 • Dostosowywania działań podejmowanych w projekcie do oczekiwań i potrzeb głównych interesariuszy
 • Usprawniania wszystkich głównych procesów zarządzania projektem.

Partner merytoryczny wydarzenia:


Partnerzy organizacyjni:


Dziękujemy i pozdrawiamy,
PMI Poland Chapter Oddział Poznań

Rozwiń wszystko w agendzie
Data i godzina Temat Prelegent
Dzień 1 : czwartek 24 maj 2018
18:00 - 18:10 Wprowadzenie
18:10 - 19:00 Identyfikacja i analiza interesariuszy w projektach inwestycyjnych i organizacyjnych

Paweł Dąbrowski
WHITECOM Project Experience

19:00 - 19:15 Przerwa kawowa
19:15 - 20:30 Co zyskujemy dzięki przeprowadzeniu analizy interesariuszy?

Paweł Dąbrowski
WHITECOM Project Experience

20:30 - 21:30 PMClub - Idealna okazja do indywidualnej rozmowy z prelegentem
 • Paweł Dąbrowski

  WHITECOM Project Experience

  Paweł Dąbrowski jest na stałe związany z firmą Whitecom Project Experience. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako kierownik projektu, analityk biznesowy, facylitator, trener i konsultant biznesowy.

  Angażuje się w projekty edukacyjne (projektowanie i realizacja programów szkoleniowych, tworzenie narzędzi badania wiedzy i kompetencji, diagnozowanie i rozwój kierowników projektu i analityków biznesowych, organizacja seminariów i konferencji itp.), projekty optymalizacji procesów biznesowych, wdrożenia standardów i metodyk zarządzania projektami oraz analizy biznesowej, a także wdrożenia systemów informatycznych.

  Przeprowadza audyty i badania projektów na różnych etapach ich realizacji. Zajmuje się facylitacją i moderowaniem warsztatów planowania strategicznego, sesji identyfikacji i rozwiązywania problemów organizacyjnych, warsztatów decyzyjnych, warsztatów identyfikacji i planowania ryzyka, warsztatów wymagań, grup fokusowych oraz seminariów i konferencji. Współpracuje z organizacjami w branżach: finansowej i ubezpieczeniowej, teleinformatycznej, farmaceutycznej i energetycznej, a także w administracji publicznej.

  Jest autorem polskich wydań A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) i Polskich Wytycznych Kompetencji IPMA – wersja 3.0 oraz książek z dziedziny finansów, zarządzania projektami i analizy biznesowej.

  Studiował geologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także zarządzanie finansowe w Edinburgh Business School, Herriot-Watt University. Posiada liczne certyfikaty zawodowe w dziedzinie zarządzania projektami, analizy biznesowej i facylitacji. Jest jednym z współzałożycieli polskiego oddziału stowarzyszenia International Institute of Business Analysis.

Typy zaproszeń Cena
Zaproszenie Sugerowana - 25.00 PLN (minimum 0.00 PLN)