Kiedy:

Gdzie:

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45D
Wydział Elektryczny, Aula II , Wiejska 45D Białystok

Dodaj do kalendarza:

Plakat wydarzenia

Opis eventu

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Rada Młodych Naukowców razem z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Kancelarią Prawną Świeca i Wspólnicy oraz Rzecznikiem Patentowym mają przyjemność zaprosić na "Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów".
 
Serdecznie zapraszamy!
 

Celem szkoleń jest przedstawienie:

 • podstaw prawnych zasad ubiegania się o subwencję/nagrodę/grant,
 • podstaw prawnych ubiegania się o stypendium/staże krajowe/staże zagraniczne
 • jak prawidłowo wypełnić wniosek w konkursie,
 • praktycznych wskazówek pomocnych podczas przygotowywania wniosków o finansowanie: projektów badawczych/stypendiów doktorskich/staży podoktorskich,
 • instrukcji przygotowania wniosku on-line,
 • błędów najczęściej popełnianych przez wnioskodawców/osoby już realizujące projekty,
 • sposobów wypełniania raportów rocznych i końcowych,
 • ochrony własności intelektualnej.

Szkolenia będą prowadzone przez pracowników i koordynatorów: NCN, NCBiR, MNiSW, FNP, Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy oraz Rzecznika Patentowego. Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach wystarczy dokonać rejestracji w formie On-Line dostępniej na stronie krd.org.pl lub bezpośrednio w portalu uczestnicy.pl w terminach:

02.10.2014 r.-10.10.2014 r.

 

Organizatorzy:

Anna Walczak, e-mail: anna.walczak@krd.edu.pl

Tomasz Dobosz, e-mail: tomasz.dobosz@krd.edu.pl

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

(art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ust. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.)

 

W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:

 • reprezentowania interesów oraz obronę praw doktorantów,
 • rozwijania samorządności doktoranckiej,
 • współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
 • wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
 • budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
 • wyrażania opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
 • opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,
 • występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.